Stephan Vanfleteren. The drawn life.

Stephan Vanfleteren. The drawn life.

Stephan Vanfleteren werd in 1969 te Kortrijk geboren en studeerde fotografie aan de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel. Hij won vijf maal een World Press Photo Award en ontving daarnaast nog talloze nationale en internationale prijzen. Hij werd bekend bij het grote publiek d.m.v. zijn freelance werk voor de weekendbijlagen van de Morgen. Zijn reportagewerk verscheen verder ook o.m. in The Guardian, Le Monde, de Volkskrant en Die Zeit. Hij stelde tentoon in o.m. Amsterdam, Berlijn, Genève, Liverpool, Londen, Parijs, Rotterdam, Verona en Zürich. Eerder publiceerde hij ook het boek 'Flandrien' over de Vlaamse wielrennerij.

Een passage uit de introtekst bij de overzichts tentoonstelling 'Belgicum' van Stephan Vanfleteren in het Fotomuseum te Antwerpen greep mij meteen naar de keel. "Ik word triest van dat neurotische gedoe, van snel vooruitgaan en drastische verandering. Onze economie gelijkt op een Canadese populier die maar blijft groeien tot hij te hoog komt en door zijn gewicht bij de eerste grote storm af knakt. Jammer dat onze wereld niet meer een oude eik is, of een treurwilg. Ik herinner me als scholier in een streng college het moment dat de geschiedenis leraar vooraan in de klas de woorden uitsprak: ‘wie kan er nu iets tegen vooruitgang hebben?’ Ik wilde nog mijn hand opsteken om wat tegen te sputteren maar ik durfde niet. Nu wel."

Niet dat Stephan Vanfleteren a priori tegen voor uitgang zou zijn. Maar de snelheid waarmee onze maatschappij evolueert, doet hem huiveren en zet hem aan tot een bepaalde ingetogenheid. Tot respect voor 'traagheid', in zijn constante en onrustige zoektocht naar het beeld als restant van een situatie, een ontmoeting of de chemie van het licht, het weer en het landschap. De aloude onderwerpen, hoor ik je zeggen. Dat is zo, maar Vanfleteren weet ze als geen ander in een beklijvend en weemoedig beeld te vangen. Al lijken ze niet uit deze tijd te stammen – de gezichten, de schrifturen, de sporen in het landschap – toch zijn ze brandend actueel. Ze ademen een zekere tristesse uit en toch bezorgen ze je een warm melancholisch gevoel, iets van: we gaan even bij het haardvuur zitten en dan zien we wel verder… 

Read more by downloading the pdf.

Info

Stephan Vanfleteren is one of the most known photographers at this moment. His pictures are very recognizable in their purity and the straight forward use of black and white photography. I met him at his studio, early 2008 and wrote an article for Addmagazine issue 7. Language: Dutch & French.


download pdf
Related projects