Shapeshifters. Shaping voices.

Pictoplasma. An owl with balls!

Laten we hier meteen komaf maken met de fabel dat ontwerpers en kunstenaars beter niet zouden praten. Of niet kunnen praten. Dit boek bepleit het tegendeel, en het komt net op het moment dat het besef groeit dat de rol van de ontwerper in de huidige samenleving meer complex én cruciaal is geworden, en dat die trend zich in de toekomst zal doorzetten. Duidelijke profileringen en stellingnamen zijn noodzakelijk, want ontwerpers dienen meer dan ooit te werken vanuit een relevante strategie en met inzicht in de ongebreideldheid van hedendaagse processen. De toekomst is behalve complex ook genuanceerd, en de opdracht van toekomstige ontwerpers en kunstenaars zal dat ook zijn.

Er beweegt al een aantal jaren heel veel in het Belgisch ontwerplandschap. Niet alleen op het vlak van design en mode, al krijgen enkel deze disciplines veel – wat mij betreft te veel – aandacht in de media. Het landschap wordt immers ook bevolkt door zeer intelligente grafisch ontwerpers en typografen van allerlei slag en in alle vormen en formaten, die almaar boeiender en – ook internationaal – toonaangevender worden. Getuige hiervan onder meer de lezingenreeksen en conferenties die, voornamelijk door kunsthogescholen, worden georganiseerd, zoals – vergeef mij de onvolledige opsomming – Bolditalic (Sint-Lucas Gent), Integrated (Sint Lucas Antwerpen) en Shapeshifters (Sint-Lukas Brussel). Deze kunsthogescholen reflecteren tegenwoordig – mede omwille van hun academisering – zeer intensief over hun bestaansreden en relevantie (het was ooit anders), maar ook de opleidingen van PHL Hasselt, KASK (Gent), ERG (Ecole Recherche Graphique) en La Cambre te Brussel zijn op dit gebied zeer actief. …

Read more by downloading the pdf.

Info

Article about 'Shaping Voices', interviews with contemporary artists & graphic designers. Published in Addmagazine issue 9/2010. Language: Dutch & French.


download pdf
Related projects