Gilles Fiszman: the power of nuance.

Gilles Fiszman: de kracht van de nuance.

Tekst gebaseerd op diverse gesprekken, waaronder een atelierbezoek, Brussel, najaar 2006. Gebundeld in 2021.

‘U houdt een catalogus in de hand. Dat is logisch want een catalogus hoort bij een tentoonstelling. Een monografie echter, hoort bij een oeuvre. Mocht u de monografie van Gilles Fiszman in de hand houden, dan zou het u heel wat meer moeite kosten, want deze zou vele malen zwaarder zijn. Zo omvangrijk immers is het œuvre van Gilles Fiszman.’ Zo begon in 2014 de enigszins ludieke aanvangszin van de inleidende tekst bij Autobiographisme, de gelijknamige tentoonstelling van Gilles Fiszman, in het Huis van het Beeld/Seed Factory nabij de VUB in Brussel. Op zaterdag 6 september 2014, amper drie weken voor de opening van deze overzichtstentoonstelling, overleed Fiszman onverwacht op tweeëntachtigjarige leeftijd. Hij zou zijn eigen geregissseerde expo niet meemaken. Ik herinner mij onze aangename gesprekken nog levendig, waarvan het laatste kort voor zijn dood, in zijn huis te Ukkel (Brussel), samen met zijn vrouw.

Gilles Fiszman (1932-2014) was één der laatsten der Mohikanen van zijn generatie. Reeds in 1983 verscheen er – op een vrij groot en vierkant formaat – een intussen behoorlijk vergeeld boek. Het was het resultaat van een uit de hand gelopen ‘visitekaart’ van Fiszman & Partners, onderdeel van het internationaal netwerk Axion Design Partnership, met vestigingen te Brussel, Montreal en San Francisco. Was dit conglomeraat destijds geïnspireerd op Pentragram Design (Pentagram werd in 1972 opgericht door Alan Fletcher, Theo Crosby, Colin Forbes en Kenneth Grange, n.v.d.r)? Het is mogelijk, maar deze gedachte kwam pas later bij mij op. Ik heb het daarom nooit kunnen verifiëren, maar door de diverse gesprekken dat ik met Fiszman voerde, valt er wel wat voor te zeggen. …

Read more by downloading the pdf.

Info

This essay was written for 'Off the grid, Histories of Belgian graphic design' edited by Sara De Bondt, © Occasional Papers, 2022. Language: English & Dutch. Here (for the time being) only the Dutch version.


download pdf
Related projects